Tulosta tämä sivu

Pohjois-Päijänne

Pohjois-Päijänteen kalastusalueen toimintaa kuvaa hyvin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvitys, jossa Pohjois-Päijänteen todettiin olevan suosituin vapaa-ajankalastusalue Suomessa vuonna 2005. Kalastusalue ja osakaskunnat ovat toiminnallaan pyrkineet kehittämään Pohjois-Päijänteestä monipuolisen kalastuspaikan erilaisille kalastustavoille. Myös ammattikalastuksen edellytyksiä on märätietoisesti pyritty parantamaan mm. kehittämällä yhtenäistä ammattikalastuslupa-aluetta.

Pohjois-Päijänteen kalastusalue kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen ja sen vesipinta-ala on 55 237 hehtaaria, josta PÄijÄnteen osuus on 41 168 hehtaaria. Pohjois-Päijänteeseen laskevia vesistöalueita ovat Leppäveden, Tuomiojärven-Palokkajärven, Muuratjärven ja Rutajärven valuma-alueet. Näistä Leppäveden (Saarijärven, Viitasaaren ja Rautalammin reitit) osuus on n. 90 %.

Pohjois-Päijänteellä toimii 22 järjestäytynyttä vesialueen osakaskuntaa. Osakaskuntien toiminta on erityisesti Päijänteellä varsin aktiivista ja niillä on ollut keskeinen merkitys kalastuksen ja kalavesien hoidon kehittÄmisessÄ. YhtenÄisten tavoitteiden rakentaminen on ollut kalastusalueen merkittävin tehtävä koko sen 20 -vuotisen toiminnan ajan. Mielestämme tässä tehtävässä on onnistuttu ja Pohjois-Päijänteen voidaan perustellusti väittää olevan yksi maamme parhaimmin toimivista alueista.