Tulosta tämä sivu

Lupaohje

Osakaskunnan osakkailla osuusmanttaalin ollessa yli 0,00050 ja kylässä vakituisesti asuvillaon oikeus kalastaa 8 verkolla osakaskunnan yhteisissä vesissä, muilla osakkailla on oikeus 4 verkolla kalastamiseen.

Pyydysmerkin hinta kaikille osakkaille ja kylässä vakituisesti asuville on 3 euroa/kpl, mikä oikeuttaa yhdellä verkolla tai kahdella muikkuverkolla kalastamiseen.

Ulkopuolisille merkin hinta on 6 euroa/kpl ja enintään 4 kpl, merkit oikeuttavat vain runko-Päijänteellä kalastamiseen, ei Synsiän-, Syvä-, Paju- ja Raidanlahden vesillä eikä sisäjärvillä ja -lammilla.

Verkot on varustettava uusilla merkeillä heti vuoden alusta. Merkit on kiinnitettävä näkyvästi joko polaan tai saittaan ja talvella avantorisuun. Verkot on merkittävä molemmista päistä.

Myllyjärvessä (Raidanlahti), Vaarunjärvessä, Mutalammessa ja Punalammessa rajoitetaan verkkopyyntiä siten, että osakaskunnan osakkailla osuusmanttaalin ollessa yli 0,00050 ja kylässä vakituisesti asuvilla on oikeus kalastaa 2 verkolla, muilla osakkailla on oikeus 1 verkolla kalastamiseen.

Vuoden 2002 alusta lähtien verkon alin silmäkoko on 45 mm, pituus enintään 30 metriä ja korkeus enintään 3 metriä.

5 metriä korkealla verkolla kalastus on sallittu, se kuitenkin edellyttää kahta pyydysmerkkiä yhtä 30 metriä pitkää verkkoa kohti. Muikkuverkon silmäkoko on 10 - 22 mm ja korkeus vapaa.

Kaikilla osakkailla ja paikkakunnalla vakituisesti asuvilla on oikeus kalastaa edellisiin verkkomerkkeihin sisältyvällä yhdellä särysverkolla, jonka silmäkoko on 27 mm, vain 1.5 - 31.8 välisenä aikana.

Viehelupia 2 euroa/kpl/vuosi ( 1 vapa tai 1 viehe) myydään ainoastaan runko-Päijänteen alueelle. Pilkkikilpailuluvista ei veloiteta.

Muilla osakaskunnan vesialueilla kalastus on osakaskunnan ulkopuolisilta kielletty. Viehekalastus on sallittu osakkaille osakaskunnan vesialueilla muualla paitsi rauhoitusalueella (Kiviluoto). Osakkailla on oikeus ottaa mukaansa 2 aikuista vierasta viehekalastukseen.

Talvella jäältä tapahtuva koukkukalastus osakaskunnan vesialueilla sallitaan vain osakkaille ja kylässä vakituisesti asuville siten, että yli 0,00050 osuusmanttaalin osakkaat saavat kalastaa 20 koukulla ja muut 10 koukulla. Jokainen koukku on varustettava koukkumerkillä, merkin hinta 1 euro/kpl.

Synsiänlahdella on Kiviluodon ympäristö rauhoitettu ympärivuotisesti kaikelta kalastukselta.

Ravustamiseen osakaskunnan vesialueilla on osakaskunnan osakkailla mahdollisuus, mutta vain omaan tarpeeseen ja ehdottomasti puhtain pyydyksin. Ravustaminen myyntiin on kielletty. Ravustaminen Synsiänlahdella on kielletty. Rapupyydykset on merkittävä omistajan nimellä valvontaa varten.

Merkkejä myyvät: - Villa Cawen Oittilassa,- Reijo Tammmelin Raidanlahdessa,- Veli Jokinen Synsiässä.

Erityisluvat viehekalastukseen 5 €/kpl osakaskunnan vesialueilla myöntää hoitokunnan puheenjohtaja tai sihteeri. Samoin lisäyksiköt 5 €/kpl osakkaille myöntää puheenjohtaja tai sihteeri.

Valvontaa tehostetaan, takavarikoidusta pyydyksestä joutuu pyydyksen omistaja maksamaan kalastuslain mukaisen lunastusmaksun.

Hoitokunnan puheenjohtaja HANNU UUSITALO, p. 0400-245260

" varapuheenjohtaja TAPIO SALMINEN, p. 014-824507

" sihteeri HELENA kIRJAVAINEN p. 040 7404478

Valtuutettuina kalastuksenvalvojina toimivat: Hannu Uusitalo ja Kari Kauppinen

Katiska- ja verkkokalastajien tulee huolehtia pyydyksistään siten, ettei niistä ole vaaraa eläimille - pyynnissä ollessaan katiska kokonaan veteen tai pinnan yläpuolinen osa nielusta kiinni ja säilytyksessä nielu kokonaan kiinni.

Pyydyksistä ei saa olla haittaa muille vesillä liikkujille, verkot merkittävä molemmista päistä selvästi havaittavin merkein.

Vanhat verkkosaitat on poistettava, samoin käytöstä poistetut pyydykset pois rannoilta.

Edellä olevan lisäksi noudatettava kalastuslakia ja hyviä kalamiestapoja.


Edellinen: Vuosikokous
Seuraava: Lupakartta