Luvat ja pyydysmaksut:

Huvilanomistajille max 12 yksikköä. Huvilanomiastajan manttaalin mukainen kalastusoikeus 2 yksikköä on maksuton ja sen jälkeen ylittävälstä osuudelta korvaus on 2 euroa/yksikkö. Alueella asuville maanomistajille manttaalin mukainen kalastusoikeus on maksuton, sen jälkeen korvaus on 2 euroa/yksikkö ja ylärajaa ei ole. Ulkopuolisille myydään myös max 12 yksikköä. Uistelulupa on 4 euroa/vuosi, osakkaille kuitenkin ilmainen. Osakaskunnan alueella suositellaan pidättäytymistä alle 40 mm:n verkoista, suositus ei koske muikkuverkkoja. Verkot on merkittävä muovisella lupamerkillä. Vesilintujen metsästys maksaa ulkopuoliselle 15 euroa/kausi. Metsästys, ravustus ja piisaminpyynti on osakkaille vapaata.

Lupamääräykset ja rajoitukset:

2011